• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Bioenergi på Agder PDF Skriv ut E-post
onsdag 30. mars 2011 22:40
Erfaringskonferanse 28. april i Grimstad.
Sprengkulde, lang vinter og høye energipriser: Regionplan Agder 2020 peker på at Agder har stort potensial for økt bruk av bioenergi. I 2010 startet sju større flisfyringsanlegg opp i Aust-Agder. Hvordan har det gått? Hva skal til for legge om til klimavennlig oppvarming?
 
Tid: Torsdag 28. april kl. 9.45.
Sted: Rom A3 041 på Universitetet i Agder, Campus Grimstad.
Hovedmålgruppe: Kommunene og større byggeiere på Agder.
 
Konferansen er gratis.
Arrangører: Klimapartnere, UIA, Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder.
Påmelding innen fredag 15. april
 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA