ISO Sertifiseringer Skriv ut

 

Den 15. januar 2019, ble selskapene i NEG Gruppen, herunder Norsk Biobrensel AS, sertifisert for ISO 9001:2015 for kvalitet og for ISO 14001:2015 for miljø.

Det viser at vi har gode ledelsesystemer innenfor disse områdene og at vår web-applikasjon for rapportering og styring, blir fulgt opp og gir riktige og relevante oversikter.

 

Våre sertifikatnummer er:

ISO 14001:2015; 275410-2018-AE-NOR-NA

ISO  9001:2015; 275411-2018-AE-NOR-NA