• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Ørsted Energy PDF Skriv ut E-post

Vår kunde på energiflis, Dong Energy Skifter navn til Ørsted.

 

Vi er stolte av å kunne rapportere at i oppstartsåret 2017, så hadde vi ni skipninger med energiflis produsert av tømmer fra Norske skoger. Energiflisen hadde god brennverdi og leveransene utgjør 26.000 tonn.

 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA