• Forsidebilde

    søndag 11. juli 2010 15:39
Rammeavtale med Agder Energi Varme PDF Skriv ut E-post

Norsk Biobrensel har i sommer inngått rammeavtale med Agder Energi Varme om levering av biobrensel i perioden 2013 - 2016

 

Alle biobrenselanlegg skal konverteres fra flis til brikett som brensel

Fakta om brikett til AE Varme: Norsk Biobrensel sin brikett er et foredlet biobrensel som er produsert av jomfruelig og tørre biprodukter på sagbruk i Agder. Brikett er komprimert og inneholder vesentlig mer varme enn flis pr volumenhet vare. Briketten er homogen i forhold til fukt og brennverdi.

 

Rammeavtalen som er inngått gir en vinn-vinn situasjon.

  1. Gjennom å bruke et tørt brensel vil AE Varme ha mulighet for å ta ut mer effekt av eksisterende kjeler ved behov.
  2. Et mer homogent brensel vil gi anleggene bedre oppetid og muligheten til å øke fornybar andelen
  3. På grunn av energitettheten vil antall leveringer reduseres til under det halve. Dette reduserer m.a.o. antall lastebil lass vesentlig og bidrar til mindre utslipp.
  4. Fornuftig avsetning av biprodukter er med å sikrer rammevilkårne for sagbruk i Agder 

  

 

Norsk Biobrensel AS  | Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  post@norbio.no |  Org.nr. 984 897 839 MVA